Kirurgi Heden

Kärlkirurgi

Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare än man tror och vi i västvärlden svarar för mer än hälften av dödsfallen. Dessa sjukdomar är till stor del livsstilsrelaterade och ofta möjliga att förebygga.

Vi på Kirurgi Heden har kompetenta medarbetare med stor erfarenhet och kunskap om kärlsjukdomar för utredning, förebyggande åtgärder, behandling med moderna läkemedel samt nya interventionella ingrepp i kärlträdet. Vi har specialister inom klinisk fysiologi, intervention radiologi samt kärlkirurgi.

På grund av Covid-19
I dessa tider med restriktioner på grund av Covid-19, undanbereder vi att ni har sällskap med in på vår mottagning. Undantag är förälder, tolk eller personlig assistent. Tack för visad hänsyn!
Remiss
Vi tar emot remisser för gastroskopi & koloskopi från samtliga vårdcentraler.

Vi har ett stort utbud inom kirurgi och behandlingar.

Första besöket hos specialistläkare 100:-
Återbesök 300:-

Remiss från din läkare

För att komma till oss måste du ha remiss från din läkare alt. skicka en egenremiss.

Tjänster

Bilder

Operationer
Operationer
Operationer
Operationer